Christian Silvain

christian silvain in zijn atelier aan het werk

Silvain heeft tentoongesteld in kunstgalerijen over de hele wereld, onder andere Galerij Guy Pieters in België en Frankrijk, Magna Gallery in New York, Bowls Gallery New York en Sant Francisco, Stichting Vassarely in Aix en provence, Gallery du Centre in Parijs, Ludwigmuseum in Duitsland, Gallery Delaive in Amsterdam enz.

Werken van Silvain zijn getoond op talrijke kunstbeurzen in Europa, De VS, Tel AVIF, Ottawa, Amsterdam Dusseldorf, Nice De wereld tentoonstelling …..
Een 35-tal boeken en catalogussen zijn verschenen over zijn werk. De Stichting C.S. wordt opgericht in 1992 en bezit momenteel ongeveer 470 tal werken van alle periodes vanaf zijn kinderjaren tot op heden.
De kunstenaars die zijn voorkeur hebben zijn Chagall, Alechinsky en zijn spirituele vader Paul Delvaux. Hij leeft in Kluisbergen(België), en werkt 10 tot 12 uur per dag , wetend dat hij sowieso tijd te kort zal hebben om ons alles te vertellen.

In 1992 exposeert Silvain op de wereld tentoonstelling naast Margritte, Alechinsky, Ensor, in het Museum Murillo in Sevillia.

christian silvain in zijn atelier

Sedert 2002 en tot heden schept Silvain werken met zwarte acrylverf, met in het midden van het werk een figuur (rood of blauw), die soms een konijn, een olifant, het hoofd van een verbeelde moeder, een Mickey mouse zijn, de achtergrond gevuld met alle soorten objecten, kapot speelgoed, vliegtuigen, messen, waar men dikwijls korte, soms choquerende, zinnen kan lezen met een gedesillusioneerde poëzie en met woorden zoals “MUTTI” of “PEUR” en het woord “RIEN” komt duizenden keren voor.

Christian Silvian

portretfotos: Delphine Meersschaert

 


Vonnis in de plagiaatzaak Silvain vs Yongqing.

De plagiaatzaak tussen de Belgische kunstenaar Christian Silvain en de Chinese kunstenaar Ye Yongqing, die in maart 2019 in de pers verscheen, veroorzaakte opschudding in Europa en China en lokte heftige reacties en talloze steunbetuigingen uit. We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de Belgische kunstenaar Christian Silvain zijn zaak heeft gewonnen. Het proces vond plaats op 22 november 2022. Het vonnis werd uitgesproken op 24 augustus 2023 na maanden van onderzoek door deskundigen om de schade vast te stellen. Niet minder dan 122 werken zijn erkend als een schending van het recht op reproductie van de werken van Christian Silvain, deze werken zijn minutieus gedetailleerd door de Chinese rechtbank in Peking. De Chinese kunstenaar werd veroordeeld tot een openbare verontschuldiging aan Christian Silvain in de krant Global Times en het betalen van 650.000 Euro (5 miljoen RMB) aan schadevergoeding, het hoogste bedrag dat ooit is toegekend op het gebied van beeldende kunst in China, waardoor dit een historische zaak is en belangrijk precedent vormt.

silvian links yongking rechts

Origineel werk van Silvain links, copie door Yongqing rechts

 

Gedurende drie decennia verdiende Yongqing miljoenen met de verkoop van de schilderijen. Deze situatie is een ongekende wending, zeker als je bedenkt dat zelfs Bill Gates enkele van de kunstwerken van de Chinese kunstenaar bezit. Exemplaren gingen bij grote veilingshuizen als Sotheby’s en Christie’s de deur uit voor bedragen tot 400.000 Euro. Ter vergelijking: voor een origineel exemplaar van Silvain betaal je tussen 5.000 en 15.000 Euro.

 

VRT reportage

 

rechtzaak plagiaat christian silvain in de internationale pers:

VERDICT DELIVERED IN THE COPY-RIGHT INFRINGEMENT CASE SILVAIN vs YE YONGQING
Brought to the press in March 2019, the plagiarism case between Belgian artist Christian Silvain and Chinese artist Ye Yongqing caused a stir in Europe and China and sparked strong reactions and countless demonstrations of support.
We are pleased to announce that Belgian artist Christian Silvain has won his case.
The trial took place on November 22, 2022. The verdict was delivered on August 24, 2023 after a long expertise to determine the damages. No less than 122 works have been recognised as violating the reproduction rights of Silvain’s works, these paintings have been meticulously detailed by the Chinese court in Beijing.
The Chinese artist is ordered to publicly apologize to Christian Silvain in the Global Times newspaper and to pay 650,000 euros (5 million RMB) in damages, the highest amount ever awarded in the field of fine arts in China, making it a historic case.


toon collectie